Welcome to

MVGS kvalifisering Trøndelag

40 matches, 19 teams
November 24 Dragvollhallen
My registrations 0
Matches 40
19 teams registered in 3 categories

MVGS kvalifisering Trøndelag is finished

19
teams
40
matches played

Results from the finals

Choose layout:
Referees 1
Register Results

Articles

Utsatt turneringsdato.
Turneringen er utsatt til torsdag 24. november.
Betaling av påmeldingsavgift
Betaling av påmeldingsavgiften skjer via denne linken:  Checkin
Turneringsinfo
Tidsramme: 09:00-16:00
 
NVBF og NTNUI ønsker skolen din velkommen til å delta på årets fylkesfinale i volleyball. Invitasjonen sendes til alle skoler i Trøndelag som tar opp elever fra 10-årig grunnskole. 

Klasser og netthøyde
Jenter: netthøyde 218 cm 
Gutter: netthøyde 235 cm, laget kan spille med inntil 2 jenter på laget 
Miks: netthøyde 235 cm, laget må spille med minst 3 jenter på banen
 
 
Kamper, dømming og premiering 
Det spilles best av tre sett i alle klasser. De to første settene går til 25 poeng, mens et eventuelt 3.sett går til 15. Ved høy påmelding eller forsinkelse i arrangementet, kan arrangør bestemme at kampene spilles til 21-21-12. 
Alle lag får minimum tre kamper hver.

Lagene blir satt opp til å dømme hverandre. Dette er et breddearrangement, og det stilles kun grunnleggende krav til spilleforståelse (rotasjon, antall slag, ikke tillatt med nettberøring ol). Arrangør stiller med dommere i en del av kampene. 

 
Landsfinale MVGS
Vinnerlaget i gutte- og mixklassen og de to beste lagene i jenteklassen er direkte kvalifisert til å delta i landsfinalen for videregående skoler. Landsfinalen dette skoleåret skal arrangeres i Førde helgen 27.-29. januar 2023. 

De kvalifiserte lagene må, innen mandag 28. november, melde fra til NVBF om de ønsker å takke ja til plassen i landsfinalen. Hvis nei, går plassen til de neste på lista.