A

3 matches
Choose layout:
 • Fri
  6.Apr
  15:00
  Logo
  #1 KFUM Stavanger
  Logo
  #16 Asker
  25
  13
  25
  9
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  12:30
  Logo
  #16 Asker
  Logo
  #17 Haugesund
  20
  25
  19
  25
  0
  2
 • Fri
  6.Apr
  10:00
  Logo
  #1 KFUM Stavanger
  Logo
  #17 Haugesund
  25
  8
  25
  9
  2
  0

B

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  15:00
  Logo
  #2 ØKSIL
  Logo
  #15 KFUM Volda
  25
  15
  25
  8
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  12:30
  Logo
  #15 KFUM Volda
  Logo
  #18 sortland volleyballklubb
  16
  25
  25
  17
  15
  13
  2
  1
 • Fri
  6.Apr
  10:00
  Logo
  #2 ØKSIL
  Logo
  #18 sortland volleyballklubb
  25
  6
  25
  5
  2
  0

C

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  15:00
  Logo
  #3 Grønnåsen
  Logo
  #14 Førde VBK
  25
  12
  26
  24
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  12:30
  Logo
  #14 Førde VBK
  #19 Molde VBK
  25
  19
  25
  14
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  10:00
  Logo
  #3 Grønnåsen
  #19 Molde VBK
  25
  2
  25
  16
  2
  0

D

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  15:00
  Logo
  #4 Sand IL
  Logo
  #13 Askim volleyballklubb J15
  21
  25
  19
  25
  0
  2
 • Fri
  6.Apr
  12:30
  Logo
  #13 Askim volleyballklubb J15
  Logo
  #20 Tønsberg
  25
  18
  26
  24
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  10:00
  Logo
  #4 Sand IL
  Logo
  #20 Tønsberg
  25
  18
  25
  11
  2
  0

E

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  16:15
  Logo
  #5 Strandvik
  Logo
  #12 Blindheim Idrettslag
  13
  25
  15
  25
  0
  2
 • Fri
  6.Apr
  13:45
  Logo
  #12 Blindheim Idrettslag
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  26
  24
  25
  20
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  11:15
  Logo
  #5 Strandvik
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  17
  25
  12
  25
  0
  2

F

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  16:15
  Logo
  #6 Koll
  Logo
  #11 Svelgen
  25
  3
  25
  11
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  13:45
  Logo
  #11 Svelgen
  Logo
  #22 Stord
  15
  25
  25
  23
  15
  5
  2
  1
 • Fri
  6.Apr
  11:15
  Logo
  #6 Koll
  Logo
  #22 Stord
  25
  16
  25
  9
  2
  0

G

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  16:15
  Logo
  #7 Sveio
  Logo
  #10 KSK
  25
  13
  25
  22
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  13:45
  Logo
  #10 KSK
  Logo
  #23 Oslo Volley
  13
  25
  19
  25
  0
  2
 • Fri
  6.Apr
  11:15
  Logo
  #7 Sveio
  Logo
  #23 Oslo Volley
  16
  25
  20
  25
  0
  2

H

3 matches
 • Fri
  6.Apr
  16:15
  Logo
  #8 Rossvoll VBK
  Logo
  #9 Grong Volleyball
  19
  25
  12
  25
  0
  2
 • Fri
  6.Apr
  13:45
  Logo
  #9 Grong Volleyball
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  25
  16
  28
  26
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  11:15
  Logo
  #8 Rossvoll VBK
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  10
  25
  25
  22
  8
  15
  1
  2

Playoff A

 
52 matches
 • Sun
  8.Apr
  13:00
  1-2 plass
  Logo
  #1 KFUM Stavanger
  Logo
  #6 Koll
  25
  17
  4
  25
  15
  17
  1
  2
 • Sun
  8.Apr
  11:30
  3-4 plass
  Logo
  #12 Blindheim Idrettslag
  Logo
  #2 ØKSIL
  18
  25
  17
  25
  0
  2
 • Sun
  8.Apr
  11:30
  5-6 plass
  Logo
  #9 Grong Volleyball
  Logo
  #23 Oslo Volley
  24
  26
  25
  10
  15
  11
  2
  1
 • Sun
  8.Apr
  11:30
  7-8 plass
  Logo
  #13 Askim volleyballklubb J15
  Logo
  #5 Strandvik
  13
  25
  10
  25
  0
  2
 • Sun
  8.Apr
  10:15
  9-10 plass
  Logo
  #15 KFUM Volda
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  8
  25
  16
  25
  0
  2
 • Sun
  8.Apr
  10:15
  11-12 plass
  Logo
  #11 Svelgen
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  19
  25
  25
  18
  13
  15
  1
  2
 • Sun
  8.Apr
  10:15
  21-22 plass
  Logo
  #14 Førde VBK
  Logo
  #18 sortland volleyballklubb
  25
  22
  25
  16
  2
  0
 • Sun
  8.Apr
  10:15
  23-24 plass
  #19 Molde VBK
  Logo
  #10 KSK
  17
  25
  11
  25
  0
  2
 • Sun
  8.Apr
  09:00
  13-14 plass
  Logo
  #22 Stord
  Logo
  #3 Grønnåsen
  5
  25
  20
  25
  0
  2
 • Sun
  8.Apr
  09:00
  15-16 plass
  Logo
  #7 Sveio
  Logo
  #17 Haugesund
  21
  25
  25
  22
  11
  15
  1
  2
 • Sun
  8.Apr
  09:00
  17-18 plass
  Logo
  #16 Asker
  Logo
  #4 Sand IL
  6
  25
  25
  23
  5
  15
  1
  2
 • Sun
  8.Apr
  09:00
  19-20 plass
  Logo
  #8 Rossvoll VBK
  Logo
  #20 Tønsberg
  25
  16
  25
  20
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  17:15
  Semi 1
  Logo
  #1 KFUM Stavanger
  Logo
  #12 Blindheim Idrettslag
  22
  25
  25
  18
  15
  10
  2
  1
 • Sat
  7.Apr
  17:15
  Semi 2
  Logo
  #2 ØKSIL
  Logo
  #6 Koll
  26
  28
  19
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  17:15
  5-8 pl. 2
  Logo
  #23 Oslo Volley
  Logo
  #5 Strandvik
  25
  20
  25
  22
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  17:15
  5-8 pl 1
  Logo
  #9 Grong Volleyball
  Logo
  #13 Askim volleyballklubb J15
  25
  15
  25
  22
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  16:00
  13-16 pl 2
  Logo
  #17 Haugesund
  Logo
  #3 Grønnåsen
  16
  25
  25
  23
  8
  15
  1
  2
 • Sat
  7.Apr
  16:00
  9-12 pl 2
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  22
  25
  13
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  16:00
  9-12 pl 1
  Logo
  #15 KFUM Volda
  Logo
  #11 Svelgen
  25
  11
  19
  25
  15
  11
  2
  1
 • Sat
  7.Apr
  16:00
  13-16 pl 1
  Logo
  #7 Sveio
  Logo
  #22 Stord
  19
  25
  24
  26
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  14:45
  21-24 pl 2
  Logo
  #10 KSK
  Logo
  #14 Førde VBK
  15
  25
  20
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  14:45
  21-24 pl 1
  Logo
  #18 sortland volleyballklubb
  #19 Molde VBK
  25
  19
  25
  15
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  14:45
  17-20 pl 2
  Logo
  #16 Asker
  Logo
  #20 Tønsberg
  27
  25
  25
  20
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  14:45
  17-20 pl 1
  Logo
  #8 Rossvoll VBK
  Logo
  #4 Sand IL
  18
  25
  16
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  13:30
  1/4 3
  Logo
  #5 Strandvik
  Logo
  #6 Koll
  19
  25
  18
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  13:30
  1/4 2
  Logo
  #2 ØKSIL
  Logo
  #23 Oslo Volley
  25
  12
  25
  9
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  13:30
  1/4 4
  Logo
  #13 Askim volleyballklubb J15
  Logo
  #12 Blindheim Idrettslag
  16
  25
  14
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  13:30
  1/4 1
  Logo
  #1 KFUM Stavanger
  Logo
  #9 Grong Volleyball
  25
  21
  25
  17
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  12:15
  9-16 pl 1
  Logo
  #15 KFUM Volda
  Logo
  #7 Sveio
  25
  9
  25
  21
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  12:15
  9-16 pl 2
  Logo
  #17 Haugesund
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  25
  20
  23
  25
  12
  15
  1
  2
 • Sat
  7.Apr
  12:15
  9-16 pl 3
  Logo
  #3 Grønnåsen
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  15
  25
  25
  27
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  12:15
  9-16 pl 4
  Logo
  #22 Stord
  Logo
  #11 Svelgen
  22
  25
  17
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  11:00
  17-24 pl 3
  Logo
  #14 Førde VBK
  Logo
  #20 Tønsberg
  21
  25
  19
  25
  0
  2
 • Sat
  7.Apr
  11:00
  17-24 pl 2
  Logo
  #10 KSK
  Logo
  #16 Asker
  25
  19
  19
  25
  17
  19
  1
  2
 • Sat
  7.Apr
  11:00
  17-24 pl 4
  Logo
  #4 Sand IL
  #19 Molde VBK
  25
  10
  25
  13
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  11:00
  17-24 pl 1
  Logo
  #8 Rossvoll VBK
  Logo
  #18 sortland volleyballklubb
  25
  17
  20
  25
  15
  11
  2
  1
 • Sat
  7.Apr
  09:45
  1/8 del 5
  Logo
  #12 Blindheim Idrettslag
  Logo
  #11 Svelgen
  25
  10
  25
  18
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  09:45
  1/8 del 8
  Logo
  #9 Grong Volleyball
  Logo
  #7 Sveio
  25
  16
  25
  14
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  09:45
  1/8 del 6
  Logo
  #6 Koll
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  25
  12
  25
  18
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  09:45
  1/8 del 7
  Logo
  #23 Oslo Volley
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  25
  23
  25
  18
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  08:30
  1/8 del 2
  Logo
  #2 ØKSIL
  Logo
  #17 Haugesund
  25
  18
  25
  6
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  08:30
  1/8 del 1
  Logo
  #1 KFUM Stavanger
  Logo
  #15 KFUM Volda
  25
  14
  25
  12
  2
  0
 • Sat
  7.Apr
  08:30
  1/8 del 3
  Logo
  #3 Grønnåsen
  Logo
  #5 Strandvik
  25
  20
  22
  25
  6
  15
  1
  2
 • Sat
  7.Apr
  08:30
  1/8 del 4
  Logo
  #13 Askim volleyballklubb J15
  Logo
  #22 Stord
  25
  20
  25
  15
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  18:55
  1/16 del 8
  Logo
  #24 Strand Ulv J15
  Logo
  #16 Asker
  19
  25
  25
  11
  15
  12
  2
  1
 • Fri
  6.Apr
  18:55
  1/16 del 7
  Logo
  #7 Sveio
  Logo
  #18 sortland volleyballklubb
  25
  20
  25
  16
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  18:55
  1/16 del 6
  Logo
  #11 Svelgen
  #19 Molde VBK
  25
  12
  30
  28
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  18:54
  1/16 del 5
  Logo
  #21 Sandnes volleyballklubb
  Logo
  #20 Tønsberg
  25
  16
  25
  10
  2
  0
 • Fri
  6.Apr
  17:40
  1/16 del 1
  Logo
  #17 Haugesund
  Logo
  #8 Rossvoll VBK
  25
  17
  21
  25
  15
  11
  2
  1
 • Fri
  6.Apr
  17:40
  1/16 del 2
  Logo
  #15 KFUM Volda
  Logo
  #10 KSK
  25
  22
  18
  25
  15
  9
  2
  1
 • Fri
  6.Apr
  17:40
  1/16 del 3
  Logo
  #14 Førde VBK
  Logo
  #22 Stord
  23
  25
  22
  25
  0
  2
 • Fri
  6.Apr
  17:40
  1/16 del 4
  Logo
  #4 Sand IL
  Logo
  #5 Strandvik
  23
  25
  26
  24
  13
  15
  1
  2

Resultatliste

1 #6 Koll
2 #1 KFUM Stavanger
3 #2 ØKSIL
4 #12 Blindheim Idrettslag
5 #9 Grong Volleyball
6 #23 Oslo Volley
7 #5 Strandvik
8 #13 Askim volleyballklubb J15
9 #21 Sandnes volleyballklubb
10 #15 KFUM Volda
11 #24 Strand Ulv J15
12 #11 Svelgen
13 #3 Grønnåsen
14 #22 Stord
15 #17 Haugesund
16 #7 Sveio
17 #4 Sand IL
18 #16 Asker
19 #8 Rossvoll VBK
20 #20 Tønsberg
21 #14 Førde VBK
22 #18 sortland volleyballklubb
23 #10 KSK
24 #19 Molde VBK