Welcome to

Puma cup 2023

February 3-12 Kolstad
Futsal innendørsturnering i Kolstad Arena
Deadline for registering teams: January 8, 2023 11:59 PM
Sign up
My registrations 0
105 teams registered in 23 categories
  • October 1, 2022 - Start of registration
  • January 8, 2023 - Referee registration deadline
  • January 8, 2023 - Last day to register your team
  • February 3, 2023 - Start date
  • February 12, 2023 - Last date
General Information

Innbetalt påmeldingsavgift refunderes ikke ved trekk av lag etter påmeldingsfristen.

Det kommer til å bli justeringer av antall lag i de forskjellige klassene basert på antall påmeldte lag. Ut i fra tidligere erfaring, kommer veldig mange av de på venteliste til å få plass

Turneringsinformasjon
Turneringsregler
Referee registration