A

12 matches
Choose layout:
 • Sat
  20.Nov
  12:45
  Logo
  Gossen IL 2
  Logo
  Averøykameratene Hvit
  3
  1
 • Sat
  20.Nov
  12:30
  Logo
  Bryn - 1
  Logo
  Averøykameratene Rød
  2
  1
 • Sat
  20.Nov
  12:15
  Logo
  Bryn - 2
  Logo
  Gossen IL
  1
  2
 • Sat
  20.Nov
  12:00
  Logo
  Bryn - 1
  Logo
  Gossen IL 2
  4
  3
 • Sat
  20.Nov
  11:45
  Logo
  Averøykameratene Rød
  Logo
  Bryn - 2
  3
  1
 • Sat
  20.Nov
  11:30
  Logo
  Gossen IL
  Logo
  Averøykameratene Hvit
  1
  1
 • Sat
  20.Nov
  11:15
  Logo
  Averøykameratene Rød
  Logo
  Gossen IL 2
  1
  0
 • Sat
  20.Nov
  11:00
  Logo
  Averøykameratene Hvit
  Logo
  Bryn - 2
  5
  2
 • Sat
  20.Nov
  10:45
  Logo
  Bryn - 1
  Logo
  Gossen IL
  1
  1
 • Sat
  20.Nov
  10:30
  Logo
  Gossen IL 2
  Logo
  Bryn - 2
  2
  0
 • Sat
  20.Nov
  10:15
  Logo
  Averøykameratene Hvit
  Logo
  Bryn - 1
  0
  1
 • Sat
  20.Nov
  10:00
  Logo
  Gossen IL
  Logo
  Averøykameratene Rød
  0
  3

Sluttspill A

 
4 matches
 • Sat
  20.Nov
  14:10
  Finale
  Logo
  Bryn - 1
  Logo
  Averøykameratene Rød
  2
  1
 • Sat
  20.Nov
  13:45
  Br-F
  Logo
  Gossen IL
  Logo
  Gossen IL 2
  2
  4
 • Sat
  20.Nov
  13:15
  Semi-2
  Logo
  Averøykameratene Rød
  Logo
  Gossen IL 2
  1
  0
 • Sat
  20.Nov
  13:00
  Semi-1
  Logo
  Bryn - 1
  Logo
  Gossen IL
  3
  2