Dömning
Fingerslag
FIVB har kommit med nya riktlinjer kring fingerslagsteknik. Bakgrunden till det är att de observerat en trend kring en snäll bedömning av hållen boll, och det vill de adressera.
De tre scenarion FIVB pekar ut är
- Down and up contact
- Hold and release (Including prolonged contact)
- Redirect

Vi uppmanar alla att titta på filmerna av godkända och icke-godkända fingerslag enligt de tre kriterierna ovan: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqJmYMfIsvoLDOGg_tI8RP4IUoBwHMeSz
Vårt mål är att vi ska implementera en gemensam syn på fingerslag inom Svensk beachvolley, mellan domare och spelare på olika nivåer, som dessutom följer FIVB:s direktiv. 
Att implementera en ny jämn gemensam bedömning kommer ta tid, och därför uppmanar vi alla som dömer, från och med nu, att göra en bedömning av hållen boll enligt kriterierna ovan, men att göra en försiktig bedömning och hellre fria än fälla vid gränsfall (I kommunikationen från FIVB uppmanas till en gradvis och smidig implementation och det är vad vi försöker uppnå).

Vi noterar också att bedömningen av dubbel i fingerslag är snällare på världstouren än den traditionellt varit i Sverige, och att det är en naturlig konsekvens av en striktare bedömning av hållen boll och vi vill därför också här uppmana till en harmonisering av dubbelbedömningen med FIVB. (Tyvärr har vi inga filmklipp eller liknande att dela.

Slutligen ber vi er notera att bedömningen av fingerslag är subjektiv och det är oundvikligt att det kommer finnas skillnader i bedömning mellan olika domare.

Relation mellan spelare och domare och fair play
Det har under flera säsonger varit stundtals dåligt agerande från spelare mot domare (både förbundsdomare och när spelare dömer). Detta är ett beteende vi vill få bort. 
Vi vill därför än en gång uppmana spelare att respektera dombeslut och att inte agera ifrågasättande eller nedvärderande mot domare (neutralt ställda frågor första gången en viss bedömning görs är okej).
Vi vill också uppmana både förbundsdomare och spelare som dömer att tydligare och tidigare stävja dåligt beteende när ni dömer.
Som en hjälp till framförallt spelare som dömer vill vi här sprida kunskap om hur och när ni ska använda kort.

Samma principer som ovan gäller också för fördröjning av spel – börja med tillsägningoch stävja upprepade fördröjningar med kort. Exempel är att spelare inte går till sin serve/mottagnings-plats, flyttar linjer, ställer upp fel servare och inte direkt byter vid tillsägning etc. 
(För den som vill läsa mer rekommenderas sektion 19 och 20 i reglerna), och för den väldigt intresserade läsaren finns ”Casebook 2022” och ”Refereeing guidelines and instructions” här.)