Information till ledare/föräldrar
 
Vi är stolta över att vi har en fungerande rutin med att barnen hjälps åt att döma åt varandra, men det ställer krav på oss vuxna och det fungerar inte alltid som det ska:

  • Domaren (barnen/ungdomarna) dömer och deras domslut gäller, även om vi vuxna ser att de råkar döma fel. Händer på alla nivåer.
  • Är du förälder eller ledare som inte coachar det laget som dömer, är beröm det enda du ska framföra till domarna. Gärna och ofta!
  • Den enda som kan ”hjälpa” individerna i domarsituationen är det dömande lagets coach. Det du då aktivt kan hjälpa till med är att hantera barn eller vuxna som försöker påverka barnens domslut eller har många synpunkter. Kan ibland vara svårt för de unga domarna att våga ta steget och säga till. Men ta detta via huvuddomaren och inte genom att du som vuxen agerar.
  • Domarna har rätt att utvisa de som inte följer reglerna.
  • Ser du som vuxen att ovanstående inte följs ska det rapporteras till ansvarig tävlingsledare på plats, som då har ansvar att ingripa.
  • Att döma kan vara jättejobbigt utan att vi vuxna ställer till det, men det kan också vara jättekul och en bra utveckling i resan som volleybollspelare. Dessutom sparar det en del arbete för oss som vuxna så låt oss vara rädda om den struktur vi har och se till att alla barn får positiva upplevelser och minnen av att vara domare.