Logo
Solna VBK
4 matches

Players

#7 Alice Lindvall

2007

#2 Alva Abrahamsson

2007

#20 Amanda Holmertz

2008

#18 Andela Tojaga

2008

#1 Elsa Ottosson

2007

#8 Emelie Öpik

2008

#22 Ingrid Axland

2008

#10 Izabella Pavlovic

2007

#11 Jelena Tojaga

2007

#6 Mirabelle Olsson

2007

#4 Moa Josefsson Spetz

2006

#9 Sonja Rundcrantz

2006

Staff

Matches Sets Points Results
Poäng S V F Set + Set - Setkvot Poäng + Poäng - Poängkvot 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1
Logo
Kronan VBK
4 2 2 0 4 0 MAX 100 79 1.266 0 0 0 0 0 0
2
Logo
Solna VBK
2 2 1 1 2 2 1 93 81 1.148 0 0 0 0 0 0
3
Logo
Habo Wolley
0 2 0 2 0 4 0 67 100 0.67 0 0 0 0 0 0