Kvalificerade lag
Flickor
1. Engelholm
2. Vallentuna
3. Ljungby
4. Sollentuna
5. Kronan
6. Solna

Pojkar
1. Habo
2. Södertelge
3. Sollentuna
4. Floby
5. Engelholm
6. Falkenberg