Welcome to

Flatebycup 2024

August 30 - September 1
Deadline for registering teams: August 1, 2024 11:59 PM
Sign up
My registrations 0
16 teams registered in 7 categories
  • April 18, 2024 - Start of registration
  • August 1, 2024 - Last day to register your team
  • August 11, 2024 - Referee registration deadline
  • August 30, 2024 - Last day to register players
  • August 30, 2024 - Start date
  • September 1, 2024 - Last date
Velkommen til Flatebycup 2024
Vi ønsker alle lag velkommen til Flatebycup 2024!

Flatebycup arrangeres som vanlig første helgen i september, altså 30. august til 1. september! Vi har lagt turneringen hit for å være en kickoff på høsten.

Vi setter opp et tett kampprogram for klassene J 9 år - J 14 år samt G 10 år.

For de yngste klassene, 9 og 10 år, spilles det aktivitetsserie på kortbane, for klassene 11 og 12 år spilles aktivietsserie og for klassene 13 og 14 spilles innledende runder og deretter A- og B sluttspill (dette betyr at alle i disse klassene kommer til et sluttspill).

Kampene vil bli spilt i Flateby- og Enebakkhallen.

Mellom kampene byr vi på salg av mat og drikke, salg av idrettsartikler og god stemning!

Velkommen skal dere være!
Haller
Klasser
Kontakt
Turneringsregler
Referee registration

Articles

Påmeldingen åpner!
Torsdag 17. april åpner påmeldingen og vi ønsker med det alle velkommen på cup! 

I Enebakk idrettsforening er vi opptatt av å inkludere alle, flest mulig og lengst mulig! Og, vi er stolte av idrettsforeningen vi er medlem av og idretten vi driver med. For mange lag og klasser er prestasjoner og resultater viktig. Vi støtter opp under dette, men viktigst av alt er idrettsglede! Vi ønsker derfor å invitere til en turnering med et bra sportslig opplegg som samtidig bygger opp under at alle skal sitte igjen med gode  opplevelser. Når turneringen er ferdig spilt, ønsker vi at kan minnes sine gode sportslige prestasjoner, hyggelig samvær og mye gøy! 

Turneringen gjennomføres helgen 30. august - 1. september. Vi inviterer til spill i klassene J9 - J14, i tillegg til G10: Klassene basert på sesongen 2024 / 2025. Spilletiden for alle klasser er 2 x 15 min. Dette betyr mye spilletid for alle!

Turneringen vil bli gjennomført på tre håndballflater; To i Flatebyhallen og én i Enebakkhallen. Det er kun 10 minutter kjøretid mellom hallene. For å kunne tilby et bra opplegg til alle, har vi i tillegg satt en grense på at det må være minimum 4 lag påmeldt for at klassene vil bli gjennomført.

Samtidig med lagspåmeldingen åpner vi også opp påmeldingen for dommere. Det blir ingen turnering uten dere flinke dommere og vi vil veldig gjerne ha dere med hos oss! 

For både lag og dommere ligger det informasjon om turneringen her på Profixio. Påmelding skjer i Profixio, https://www.profixio.com/app/flatebycup-2024

Dersom det er noen som har spørsmål til oss svarer vi gjerne på disse. Ta da kontakt med oss på [email protected] så kommer vi raskt tilbake til dere!

Med sportslig hilsen

Petter Bakke
Nestleder Enebakk håndball

Velkommen til Flatebycup 2024
Vi ønsker alle lag velkommen til Flatebycup 2024!

Flatebycup arrangeres som vanlig første helgen i september, altså 30. august til 1. september! Vi har lagt turneringen hit for å være en kickoff på høsten.

Vi setter opp et tett kampprogram for klassene J 9 år - J 14 år samt G 10 år.

For de yngste klassene, 9 og 10 år, spilles det aktivitetsserie på kortbane, for klassene 11 og 12 år spilles aktivietsserie og for klassene 13 og 14 spilles innledende runder og deretter A- og B sluttspill (dette betyr at alle i disse klassene kommer til et sluttspill).

Kampene vil bli spilt i Flateby- og Enebakkhallen.

Mellom kampene byr vi på salg av mat og drikke, salg av idrettsartikler og god stemning!

Velkommen skal dere være!