Organisation av tävlingen

Svenska Volleybollförbundet bjuder härmed in landets alla föreningar till Junior-SM för ungdomar. Tävlingarna föregås av kval. Här finns information om hur tävlingarna organiseras.

Junior-SM är ett av de tyngsta arrangemangen som Svenska Volleybollförbundet arrangerar för den unga generationens volleybollspelare.

Det är vår stora glädje att välkomna Sveriges alla klubbar och det välkomnandet gäller inte minst föreningar med nystartad verksamhet. Just i denna tävling finns det verkligen plats för alla, genom att kvalen kan ta emot alla typer av lag!

Hur är tävlingarna organiserande?

Ett SM spelas med maximalt 12 herr- och 12 damlag som tagit sig till SM via kvaltävlingar. Därutöver Öppna klassen utan begränsningar av antalet lag.

Landet är uppdelad i regioner. Dessa är indelade på följande sätt:

Norra: Lag från: Nordsvenska

Östra: Lag från Stockholm-Gotland och Östsvenska

Mellersta: Lag från: Västsvenska

Södra: Lag från: Sydsvenska och Skåne.

Hur genomförs tävlingarna?

Kvalen

Kvalen genomförs med det antal lag som är anmälda i respektive region.

Om antalet lag är fem eller färre spelas enkelserie. Är det sex eller fler lag så spelas gruppspel och slutspel. I slutspelet spelas samtliga placeringar ut. Alla matcher avgörs i bäst av tre set. Deltagande lag står för samtliga funktionärsuppdrag.

Eventuella protester ska (i skriftlig form) lämnas till den lokala tävlingsledningen tillsammans med protestavgift om 500 kr senast 30 minuter efter den match som protesten avser. Lag som inte fullgör sina skyldigheter vid tävlingarna påförs administrationsavgifter som faktureras i efterhand. Den lokala tävlingsledningen i samråd med Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning bildar juryn som är beslutsmässig.

Prisutdelning direkt efter sista match med Svenska Volleybollförbundets plaketter till de tre bäst placerade lagen per tävlingsklass.

SM-slutspelet

Vid SM spelas det normalt gruppspel med fyra stycken grupper om tre lag, där tvåor och treor går till åttondelsfinal medan gruppettorna går direkt till kvartsfinal. Alla placeringare spelas ut. Alla matcher avgörs i bäst av tre set utom finalerna som avörs i bäst av fem set. Externa domare i samtliga matcher.

Eventuella protester ska (i skriftlig form) lämnas till tävlingsledningen tillsammans med protestavgift om 500 kr senast 30 minuter efter den match som protesten avser. Lag som inte fullgör sina skyldigheter vid tävlingarna påförs administrationsavgifter som faktureras i efterhand. I juryn vid SM-slutspelet ingår tävlingsledaren samt representanter från Svenska Volleybollförbundet.

Prisutdelning direkt efter sista match med Svenska Volleybollförbundets pokaler till vinnarna samt plaketter till de tre bäst placerade lagen per tävlingsklass. Ett all-star-team utses och premieras med t-shirts.

Öppna klassen

Om antalet lag är fem eller färre spelas enkelserie. Är det sex eller fler lag så spelas gruppspel och slutspel. I slutspelet spelas samtliga placeringar ut. Alla matcher avgörs i bäst av tre set. Deltagande lag står för samtliga funktionärsuppdrag

Vilka lag kvalar in till SM?

Maximalt 12 lag per tävlingsklass kvalar in till SM.

Vinnarna i samtliga kvaltävlingar kvalificerar sig till SM. Därutöver fördelas platserna proportionerligt baserat på licensstatistik per region. Som underlag för licensstatistiken räknas spelare med högsta tillåtna ålder samt de tre närmast yngre årskullarna, födda 2000 till 2003 dvs totalt fyra årskullar. Avstämningsdatum för licenserna är 31 oktober.

Fördelningen av platser:

Norra - 1 fast plats, 1 rörlig plats = 2 platser

Östra - 1 fast plats, 2 rörliga platser = 3 platser

Västra - 1 fast plats, 2 rörliga platser = 3 platser

Södra - 1 fast plats, 3 rörliga platser = 4 platser

Reservlag tillsätts i första hand från det egna kvalet. Går inte det så tillsätts lag från annat kval genom proportionell fördelning. Tävlingsledningen äger därefter rätten att tillsätta lag. Endast lag som deltagit i kval är aktuella för spel i SM-slutspelet.