Vad kostar det?

Vad kostar det att delta?

Junior-SM kval

Anmälningsavgiften är 1000 kronor per lag för kvalen. I mån av plats tas efteranmälningar emot. Efteranmälningar är förknippat med en extra avgift om 100 kronor per efteranmält lag. Föreningarna faktureras på avgiften.

SM-slutspelet

Avgiften för SM-slutspelet är 2500 kronor per lag. Föreningarna faktureras på avgiften.

Öppna klassen

Avgiften för Öppna klassen är 1800 kronor per lag. Föreningarna faktureras på avgiften.

Lag som anmält sig till tävling, men som uteblir från eller avbryter tävling, får inte tillbaka sin avgift. Laget kan anmälas av tävlingsledningen till Tävlingsnämnden som beslutar om eventuell vidare bestraffning. Laget ifråga ges möjlighet att inkomma med skriftlig förklaring.