Tekniskt möte
Även i år håller vi Tekniskt möte på Teams

Mån 15 maj kl. 21:00
Tis 16 maj kl 21:00 
Viktigt att alla lag har en representant med på mötet
Kallelse skickas till kontaktpersoner i lagen

Efter två genomförda möten kan ni här läsa presentationerna (PDF eller ppt)