Ungdomsserier flickor - Flickor U14
Slutspel / E
Arr: Duvbo
Ensar Hamurcu Umpire
Xenofon Tsirampidis Umpire