Att tänka på
Villkor att godkänna vid anmälan

Genom att anmäla föreningen till Svenska Volleybollförbundets serier förbinder föreningen sig till att vara medveten om nedanstående krav samt att lägga de resurser som krävs för att uppfylla kraven.  

Matchtider
Matchtider ska läggas in i profixio.com/app snarast efter att serierna publicerats men absolut senast 20 augusti.   

Eventuella ändringar av matchtider ska vara överenskomna mellan lagen och läggas in i profixio.com/app som en ”ansökan av matchtid”. 

Spelare/ledare
I Profixio: 
  • Samtliga spelare i truppen ska vara inlagda i laget.  
  • Ledare ska vara inlagda i laget. 
I Volleyball Club Manager
  • Samtliga spelare ska efter att ha blivit spelklara läggas in i rostern. 
  • Samtliga spelares tröjnummer, spelarroll och födelseår ska anges. 
  • Önskemål om att porträttbilder på spelare och ledare är inlagt minst en vecka innan seriestart. 
  • Lagbild ska publiceras minst en vecka före seriestart.
Föreningslogga
Ska läggas in på samtliga lag i Volleyball Club Manager. 

Domare
Domare ska kallas till match minst tre dagar före aktuell matchdag.  

Domararvode ska betalas ut i enlighet med ekonomiska bestämmelserna.  

Kallelse till match
Bortalag ska kallas till match minst tre dagar före aktuell match.  
 
I samband med att bortalag kallas till match ska hemmalaget ange vilken färg som hemmalaget spelar i och bortalaget ska anpassa sig därefter.  

Scoresheet 
eScoresheet ska användas på samtliga matcher.

Så kallad check av matchen ska göras i god tid innan för att säkerställa att allt är i ordning. 

Internet  
Att internet fungerar i hallen måste kontrolleras i god tid inför varje enskild hemmamatch.