Information om anmälan till serierna
Planeringen inför den kommande säsongen, 2024/25, är i full gång.

Anmälningsslussarna öppnades den 1 april och det går att anmäla lag till seriesystemet till och med 15 maj.

Anmälan görs på profixio.com/app.

Anmäl till rätt nivå!
Lagen ska anmälas in på den nivå som laget ligger på i seriesystemet. Med nivåer menas exempelvis Division 1 Herrar. Anmälningar som görs på fel nivå kommer att tas bort.

Önskemål om ned- eller uppflyttning kan lämnas i samband med anmälan och det görs för laget.

Nya lag ska anmälas till Division 3.

Vem kan anmäla lag?
Observera att det är föreningens konto hos profixio som ska användas, dvs med föreningens officiella e-postadress som är angiven i Idrottonline.
Det finns två olika sätt att anmäla lag.

-          Det går att komma åt föreningens alla lag via “Anmäl lag till seriespel” i vänstermarginalen. Fördel att alla föreningens lag kan anmälas från en plats. Nackdel är att kontaktpersoner då inte läggs in.
image.png 20.22 KB
-          Det går även att gå till respektive serienivå och anmäla laget. Välj “Seriespel” och “Säsongen 2024/25” samt gå till respektive serienivå. Klicka på ”Anmälan”, välj föreningen och där efter anmäl laget samt ange kontaktuppgifter.

Namn på laget
Anmäl laget med enbart det namn som kommer upp under “välj klubb” dvs föreningens officiella namn.
Ev nicknames ska inte anges och inte heller “herrar”, “A” eller motsvarande.

Föreningar, som har fler lag än ett, ska döpa dem hierarkiskt. Vilket betyder att det lag som ligger högst upp i seriepyramiden har föreningens namn, lag som ligger näst högst upp ska heta B och så vidare. Ex Södertelge VBK, Södertelge VBK B, Södertelge VBK C.

Kontaktpersoner
Ange kontaktperson eller kontaktpersoner till laget med e-postadress och telefonnummer. Säkert en fördel att fler än en person kan nås.

Lägg alltid även in föreningens officiella e-postadress som kontaktperson.

Serieindelning
Efter deadline kommer lagen att placeras in i serier i huvudsak beroende på geografi med målsättning att det ska bli så bra serier som möjligt. Sverige är ett avlångt land och det medför stora utmaningar som gör att det är svårt för att inte säga omöjligt att få till det på ett sätt som alla kommer att bli nöjda med.
Schemaläggning
När serieindelningen är klar är det dags för schemaläggningen. Under arbetet kommer vi, tävlingsledningen, eventuellt att höra av oss för att få ihop förutsättningarna på bästa sätt.
I den mån föreningarna redan har bokade matchtider för den kommande säsongen är det mycket bra information vid serieläggningen. Eller vice versa dvs att föreningen vet vilka dagar som föreningen inte kommer att ha tillgång till hall. Lägg in detta som “meddelande till arrangören” innan deadline 15 maj eller maila in info om matchdagar/tider till [email protected]. Observera att det inte kommer vara möjligt att tillgodose önskemål i någon större utsträckning.

I samband med att serieindelningen publiceras kommer information om säsongsupplägget- och säsongsplaneringen att läggas upp på respektive series ”cupsida”.

Styrande dokument
Notera att klubbarna ska ta del av de gällande dokumenten för seriespelet. En del är fast, t ex ekonomiska- och tävlingsbestämmelser medan andra kommunicerar efter att serieindelningen är klar. Exempel på detta är domartillsättning och matchflöde i sammandragserie, bokningar av tider för matcherna med mera.