A

15 matches
Choose layout:
 • Sun
  21.Aug
  13:15
  Logo
  Ringebu-Fåvang FK
  Logo
  Elverum Fotball - Hvit
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  13:15
  Logo
  Hadeland KFK J10
  Logo
  Ridabu IL J10
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  13:15
  Logo
  Storhamar Fotball BLÅ
  Logo
  Moelven IL
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  09:50
  Logo
  Ridabu IL J10
  Logo
  Ringebu-Fåvang FK
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  09:50
  Logo
  Storhamar Fotball BLÅ
  Logo
  Hadeland KFK J10
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  09:10
  Logo
  Elverum Fotball - Hvit
  Logo
  Moelven IL
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  17:30
  Logo
  Hadeland KFK J10
  Logo
  Elverum Fotball - Hvit
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  17:30
  Logo
  Ridabu IL J10
  Logo
  Storhamar Fotball BLÅ
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  14:00
  Logo
  Moelven IL
  Logo
  Ridabu IL J10
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  13:20
  Logo
  Elverum Fotball - Hvit
  Logo
  Storhamar Fotball BLÅ
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  13:20
  Logo
  Hadeland KFK J10
  Logo
  Ringebu-Fåvang FK
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  11:10
  Logo
  Elverum Fotball - Hvit
  Logo
  Ridabu IL J10
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  11:10
  Logo
  Ringebu-Fåvang FK
  Logo
  Storhamar Fotball BLÅ
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  10:30
  Logo
  Moelven IL
  Logo
  Hadeland KFK J10
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  08:30
  Logo
  Moelven IL
  Logo
  Ringebu-Fåvang FK
  Finished

B

20 matches
 • Sun
  21.Aug
  14:40
  Logo
  Stange SK J2012
  Logo
  Elverum Fotball - Svart
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  11:55
  Logo
  Elverum Fotball - Svart
  Logo
  Storhamar Fotball RØD
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  11:55
  Logo
  Furnes Fotball
  Logo
  Storhamar Fotball GUL
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  11:55
  Logo
  Gjelleråsen J10
  Logo
  Elverum Fotball - Rød
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  10:30
  Logo
  Vinstra IL
  Logo
  Stange SK J2012
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  10:30
  Logo
  Storhamar Fotball RØD
  Logo
  Furnes Fotball
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  10:30
  Logo
  Storhamar Fotball GUL
  Logo
  Gjelleråsen J10
  Finished
 • Sun
  21.Aug
  08:30
  Logo
  Elverum Fotball - Rød
  Logo
  Vinstra IL
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  14:40
  Logo
  Furnes Fotball
  Logo
  Elverum Fotball - Svart
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  14:00
  Logo
  Elverum Fotball - Rød
  Logo
  Stange SK J2012
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  14:00
  Logo
  Gjelleråsen J10
  Logo
  Storhamar Fotball RØD
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  14:00
  Logo
  Vinstra IL
  Logo
  Storhamar Fotball GUL
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  11:10
  Logo
  Elverum Fotball - Svart
  Logo
  Gjelleråsen J10
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  11:10
  Logo
  Storhamar Fotball GUL
  Logo
  Elverum Fotball - Rød
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  10:30
  Logo
  Stange SK J2012
  Logo
  Furnes Fotball
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  10:30
  Logo
  Storhamar Fotball RØD
  Logo
  Vinstra IL
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  08:30
  Logo
  Storhamar Fotball GUL
  Logo
  Stange SK J2012
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  08:30
  Logo
  Elverum Fotball - Rød
  Logo
  Storhamar Fotball RØD
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  08:30
  Logo
  Vinstra IL
  Logo
  Elverum Fotball - Svart
  Finished
 • Sat
  20.Aug
  08:30
  Logo
  Gjelleråsen J10
  Logo
  Furnes Fotball
  Finished