Generell informasjon
Velkommen til Nyttårsturneringa 2022

Tromsø håndballklubb ønsker alle trofaste gjester og alle nye lag velkommen til Tromsø      7 -9. januar 2020.


Vi ønsker alle lag fra Mini til 18-årsklassen velkommen. I tillegg har vi i år som i fjor egen TH-klasse. Kampene vil spilles i Tromsøhallen, Fløyahallen og i Tromsdalshallen.


Påmelding

Frist for både påmelding til turneringen og bestilling av tjenester er satt til 10.desember 2021.

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht. Norges Håndballforbund. Sammensatte lag må være påmeldt som sammensatt lag i regionserien i inneværende sesong. Dersom laget har spillere med dispensasjon i ordinært seriespill vil dette godtas dersom dokumentasjon på dette fremlegges ved påmelding. En spiller kan ikke spille på to lag i samme årsklasse, men kan spille på to lag for samme klubb i ulik aldersklasser. Det kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon i forhold til ovennevnte regler om spilleberettigelse. Det samme gjelder om spillerstallen skulle endre seg underveis under turneringen. Se utfyllende informasjon under fanen "Turneringsregler".


Gyldig påmelding foreligger når påmeldingsavgift er betalt. Både påmeldingsavgift og tjenester må være betalt før første kamp.


Deltagende lag skal før turneringen starter gi arrangøren en skriftlig fortegnelse over sine deltagere (spillere og ledere) i Profixio. Det er ingen begrensninger i antall spillere pr lag.


Det skal ved påmeldingen oppgis navn, telefonnummer og e-postadresse på minst en kontaktperson for laget. Ved overnatting på skole kan laget ledsages av inntil tre voksne for lag fra 12-18 år. Disse må bestille overnatting på lik linje med spillere.


Overnatting

Vi tilbyr overnatting på skoler rundt omkring i Tromsø. Det er begrenset kapasitet, så her gjelder "først til mølla". For at vi skal kunne nå målet om likevel å få plass til alle som ønsker det, så er vi avhengig av så nøyaktige bestillinger som mulig. Brann og Redning stiller strenge krav til sikkerheten ved overnattinger på skoler. Vi stiller med nattevakter, og dere legger inn nøyaktig antall som skal overnatte i bestillingen.


Parkering av lagbusser er kun tillatt etter avtale med overnattingsansvarlig ved de respektive overnattingsstedene.


Hotellavtale

Anbefaler Scandic Sports for lag for å få beste pris på rom. 


Transport
Kan nå bestilles som tjeneste i Profixio 
Fordi skolene ligger spredt så har vi en egen bussrute som går mellom hallene og med stoppesteder i nærheten av overnattingsstedene.


Parkering

Vi gjør oppmerksom på at parkering ved hallene er avgiftsbelagt av kommunen og alle besøkende må forholde seg til gjeldende parkeringsbestemmelser.


Priser

Påmeldingsavgift:

Mini og Mix - 700,- per lag
G/J 10-18, TH lag - 2000,- per lag

Overnatting på skole: 2500,- pr lag inntil 16stk. ekstra utover dette 200,-

Buss i oppsatt rute mellom hallene, overnattingsstedene 150 ,- per person.

Vi gjør oppmerksom på at trekking av lag etter at kampoppsettet er klart ikke gir rett til refusjon av påmeldingsavgift og tjenester.


Barnekampledere Mini og Mix

Det er lagets egne trenere som fungerer som kampledere på Mini og Mix-kampene. Dette fordi trenerne er de som best kjenner hvert enkelt barn og som har best kjennskap til hvordan laget bør ledes.


Premiering

  • Medaljer til alle på Mini, Mix og G/J10-11
  • Øvrige klasser: Pengepremie til best lag, samt mest verdifulle spiller i hver finale
  • Premieutdeling etter siste kamp


Streaming og foto

Vi gjør oppmerksom på at utvalgte kamper vil streames og fotograferes. Personer som ønsker publiserte bilder slettet bes ta kontakt med turneringa på e-post.