Overnatting
Det kan nå bestilles overnatting som tjeneste under laget. Overnatting på skoler blir tildelt når vi har fått svar fra alle skoler om antall plasser. Overnatting koster 2500,- pr lag inntil 16 stk.