Seedning
Vid Öppna klassen vid Junior-SM är seedningen baserad på geografi i första hand.