Tekniskt möte
Även i år håller vi Tekniskt möte på Teams

Mån 13 maj kl. 21:00
Tis 14 maj kl 21:00 
Viktigt att alla lag har en representant med på mötet
Det räcker om man är med på ett möte
Kallelse skickas till kontaktpersoner i lagen

Du kan ladda ner presentationen från mån/tis nedan

Download