Vad kostar det?

Vad kostar det att delta?

Öppna klassen

Avgiften för Öppna klassen är 1800 kronor per lag. Föreningarna faktureras på avgiften.

Lag som anmält sig till tävling, men som uteblir från eller avbryter tävling, får inte tillbaka sin avgift. Laget kan anmälas av tävlingsledningen till Tävlingsnämnden som beslutar om eventuell vidare bestraffning. Laget ifråga ges möjlighet att inkomma med skriftlig förklaring.