TÄVLINGSBETSÄMMELSER
TÄVLINGSBESTÄMMELSER

1. Spelregler
Under turneringen så gäller Svenska Innebandyförbundets regler.

2. Speltid
 Gruppspel i alla klasser:
2 x 15 minuter rullande tid, som endast stoppas vid mål, utvisningar eller på domarens signal. Två minuters periodpaus (vid förseningar tillämpas 1 minuts paus).

Slutspelsmatcher: 2 x 15 minuter rullande tid, som endast stoppas vid mål, utvisningar eller på domarens signal. Två minuters periodpaus (vid förseningar tillämpas 1 minuts paus). Sista minuten spelas med effektiv tid.

A-finaler: 2x20 minuter rullande tid, som endast stoppas vid mål, utvisningar eller på domarens signal. Två minuters periodpaus (vid förseningar tillämpas 1 minuts paus). Sista tre minuterna spelas med effektiv tid.

B-finaler:  2x20 minuter rullande tid, som endast stoppas vid mål, utvisningar eller på domarens signal. Sista 3 minuterna spelas med effektiv tid. Två minuters periodpaus (vid förseningar tillämpas 1 minuts paus). 

(Vid en måldifferens på 10 mål eller fler så stoppas inte klockan vid mål och utvisning)

3. Spelprogram
Röd nivå: Grundspel och slutspel under två speldagar. Garanterat minst 4 matcher.

Blå nivå: Endast gruppspel där alla matcher spelas under en och samma dag (lördag eller söndag). Garanterat minst 4 matcher.

4. Tröjfärger
Har båda lagen likartade färger i sina dräkter ansvarar det lag som står markerat som bortalag för tröjbyte.

5. Representation
En spelare får bara representera ett lag i sin klass.

6. Dispenser
Åldersdispenser kan endast godkännas av tävlingsledningen. Dispens kan sökas för flera spelare i truppen men gäller för maximalt 2 spelare per match. En överårig spelare är en spelare som är född året innan åldersklassens högsta födelseår. Spelare med dispens får endast delta i ett lag och i en åldersklass.

Yngre spelare får spela i äldre åldersklasser utan dispens. Flickor får spela i pojklag i samtliga klasser utan dispens så länge reglementet för åldersindelning följs. Övriga dispenser godkännes endast om särskilda skäl föreligger och måste godkännas i förväg av tävlingsledningen.

Dispensansökan skickas in i samband med att truppen registreras i cupsystemet.
Åldersdispensen kan ansökas fram tills 3 dagar innan cupen startar.
Dispensfrågor mejlas till [email protected]

7. Poängberäkning
Seger i gruppspelet ger 3 poäng.

Oavgjord match ger 1 poäng.

Förlorad match ger 0 poäng.

Inga resultat publiceras och inga tabeller förs för blå klasser.

8. Placering vid lika poäng
Om två eller flera lag hamnar på samma poäng i gruppspelet gäller följande:

1. Inbördesmöten
2. Målskillnad
3. Flest antal gjorda mål
4. Lottning

Förtydning av inbördesmöten:

Vi följer SIBF tävlingsbestämmelser (kap 3, 19b.) vilket betyder att ny tabell räknas fram mellan berörda lag.

Denna tabell räknas enligt följande: 1) Antal poäng 2) Målskillnad 3) Antal gjorda mål. Om det genom denna tabell inte går att skilja två lag så räknas inbördes möten mellan dessa två lag.

9. Lika resultat vid full tid i slutspel
I kvartsfinal eller semifinal gäller följande:

Om resultatet vid full tid är lika avgörs matchen genom omedelbar straffläggning. Utslagning med straffar sker genom att båda lagen lägger tre straffar vardera. Är lagen fortfarande lika efter de första tre straffarna, så lägger lagen en straff vardera tills matchen har avgjorts. Det är samma tre straffläggare som även lägger sudden-straffar. Man får dock byta ordning på straffläggarna i sudden death-straffarna. Samma straffläggare får dock inte slå flera sudden-straffar i rad. Alla tre spelarna måste ha slagit varsin sudden-straff innan någon spelare slår sin andra sudden-straff.

I finaler gäller följande:

Om resultatet vid full tid är lika tillämpas 1x5 minuter sudden death. Är resultatet efter denna period fortfarande lika avgörs finalen genom straffläggning enligt samma modell som i semifinalerna.

10. Time-out
Ingen time-out tillåten under grundspelet. En time-out per lag och match i slutspelet.

11. Protester
Eventuella protester lämnas in skriftligen till tävlingsledningen inom en timme efter matchslut. Protestavgiften på 1500kr betalas in (Swish) samtidigt som protesten inlämnas. Avgiften återfås om protesten godkännes.

12. WO
Om laget är mer än 10 minuter försenat till match från angiven matchstarttid får motståndarlaget tillgodoräkna sig segern med 5-0. Beslut om WO tages av tävlingsansvariga. WO utan giltig orsak renderar en straffavgift på 1500 kr.

13. ÖVERÅRIGA SPELARE: 
Vi har SIU-anpassade klasser för att få så jämna och utvecklande matcher som möjligt. Därmed ska man spela på den nivå som laget befinner sig på utvecklingsmässigt och det är inte strikta åldersklasser. Det finns dock rekommenderade åldrar för varje klass. Se punkt 7 för dispenser för överåriga. 

14. DELTAGANDE I FLERA KLASSER:
Det är tillåtet för en spelare att delta i flera lag i olika klasser under cupen förutsatt att du följer ålderskravet för respektive klass. Alla spelare i lagen måste vara registrerade innan cupen inleds och man får inte ta in spelare i lagen som inte har registrerats innan cupen startar. Spelaren måste då betala deltagaravgift i båda klasserna.

15. FLERA LAG FRÅN SAMMA FÖRENING I SAMMA KLASS:
Samma förening får gärna anmäla flera lag till samma klass, men då får man inte flytta spelare mellan lagen under cupen. Lagen måste registrera sina spelare innan cupen startar och därefter är spelarna låsta till sitt lag i den klassen. En spelare får således inte spela i två olika lag som deltar i samma klass.

16. PRISER OCH MATCHENS LIRARE
Pokal till vinnande och förlorande lag i A-finaler.
Pokal till vinnande lag i B-finaler.

Matchens lirare
Sekretariatet delar ut pris för "Matchens lirare" till en spelare i vardera lagen i varje match.