Anmälan
Vid anmälan läggs kontaktpersoner till. Det går utmärkt att ange fler än en person. Lägg alltid in föreningen som kontakt (via föreningens e-postadress).