Underlag för seedning
Seedningen kommer att baseras till största delen på

Tidigare resultat från 
- USM 2022  (05 äldst)
- UGP 2023 (05 äldst)

- USM 2023  (06 äldst)
- UGP 2024 (06 äldst) 
- JSM 2023 (04 äldst)

Antalet spelare på Rig 
Antalet spelare i Elitserien