Antal platser / distrikt
Maximalt 18 lag per tävlingsklass kvalar in till SM.

Vinnarna i samtliga kvaltävlingar kvalificerar sig till SM. Därutöver fördelas platserna proportionerligt baserat på licensstatistik per region. Som underlag för licensstatistiken räknas spelare med högsta tillåtna ålder samt de tre närmast yngre årskullarna, dvs födda 2005 till 2008 totalt fyra årskullar. Det var totalt 2 926 licenser i ålderssegmentet vid avstämningsdatumet den 31 oktober 2023.

Fördelningen av platser:
Nordsvenska - 1 fast plats, 1 rörlig plats = 2 platser (204 licenser)
Skåne - 1 fast 2 rörliga  = 3 platser (552 licenser)
Sydsvenska - 1 fast, 2 rörliga = 3 platser (424 licenser) 
Stockholm Gotland - 1 fast plats, 3 rörliga = 4 platser (743 licenser) 
Västsvenska - 1 fast plats, 3 rörliga = 4 platser (623 licenser) 
Östsvenska - 1 fast plats, 1 rörliga = 2 platser (380 licenser) 

Reservlag tillsätts i första hand från det egna kvalet. Går inte det så tillsätts lag från annat kval genom proportionell fördelning. Tävlingsledningen äger därefter rätten att tillsätta lag. Endast lag som deltagit i kval är aktuella för spel i SM-slutspelet.