BOENDE
Vi hänvisar boende till:

Hotell i centrala Uppsala
Fyrishovs camping

Intresse av boende i skolsal vänligen mejla: 
[email protected]