TÄVLINGSBESTÄMMELSER
SPELFAKTA

1.MÅLVAKT FÅR
– Kasta bollen direkt in i motståndarmålet, detta utan att den rör golv, spelare eller dess utrustning.
 
 2.UTESPELARE
– 20 sekunders regeln tillämpas. Ett avslut måste tas inom 20 sekunder från det att bollen är vunnen. Om inte utdöms ett frislag till icke felande lag på närmaste kryss. Vid frislag/inslag är avståndsregeln 2 meter.
 – Alla utespelare skall vara korrekt klädda och ha skor avsedda för idrottande. Vid eventuellt spel inomhus ska rena inomhusskor användas.

3.UTVISNING OCH MATCHSTRAFF
– Utvisningstiden är satt till 1 minut för förseelser som skulle inneburit 2 min och 2 min för förseelser som skulle inneburit 5 min.
 – Vid matchstraff tilldelas avstängning resterande matchtid samt 2 minuters lagstraff, Spelaren är också automatiskt avstängd nästkommande match. Skulle spelaren trots avstängningen spela nästkommande match, så utesluts laget från resterande del av turneringen. 
 – 2 min utvisning bryts inte vid mål, det gör däremot 1 min utvisningarna.
 – Max 2 utvisningar per lag kan räknas samtidigt, skulle samma lag drabbas av mer än 3 utvisningar samtidigt så bryts matchen och resultatet skrivs till 5-0 vid ledning för felande lag, alt skrivs det resultat som står om det icke felande laget är i ledning.
 – Ett lag kan spela 1 mot 3.
 – Vid allvarligare incidenter kommer domaren rapportera detta till tävlingsledaren som sedan fattar ett disciplinärt beslut. Detta beslut kan inte överklagas.

4. TABELLBERÄKNING OCH POÄNGRÄKNING
Oavgjort resultat efter full tid resulterar i 1 poäng till vardera lagen. Vinnare i straffläggningen tilldelas ytterligare en extra poäng. Placering i tabell beräknas enlig följande skala; poäng, målskillnad, antalet gjorda mål, antalet insläppta mål, målskillnad vid interna möten.

4.1 SLUTSPEL
Vi räknar poäng och slutspel i samtliga klasser med reservation för Knatteligan som inte har slutspel. Vid lika resultat efter full tid tillämpas straffar, tre per lag. Är ställningen efter straffläggningen fortfarande lika avgörs matchen på s.k. sudden straffar tills avgörande skett. Samma straffskytt kan i sudden lägga flera straffar i rad, bara dem 3 spelare som användes under dem första 3 straffarna kan användas.

5. LAGEN ÄR SKYLDIGA ATT
– Infinna sig i tid till matchstart med minst 3 spelare + korrekt utrustad målvakt. Om inte detta uppfylls ämnas W.O. och motståndarna tilldelas resultatet 5-0.
– Ha utsett en lagkapten. Lagkapten ska bära armbindel/tejp runt höger arm, alternativt ett ”C” eller ”K” på matchtröjan.
– Se till att lämna avbytarbänken ren och städad efter varje match.
– Läsa och skriva under matchrapporten efter spelad match.
– Se till så att alla som står på bänken tillhör laget och finns med på laguppställningen. Alla skall ha sitt band på armen.
– På uppmaning av tävlingsledaren kunna legitimera var och en spelare som är upptagna på laguppställningen. Detta skall kunna ske med kort varsel och id handling skall finnas med på plats. Detta gäller fr.o.m. F/P12.

6.MÅLVAKT
Målvakten får endast beröra boll med händerna vid kontakt med eget målområde. Dock får målvakten utanför målområdet spela bollen med fötter och huvud. Om målvakt, utan kontakt med målområdet, tar bollen med händerna tilldöms straff alternativ 1 min utvisning. Målvakt kan bytas ut mot utespelare eller själv spela ute (ombytt till matchställ). Målvakten får inte spela som utespelare med hjälm och/eller målvaktsdräkt. Målvakten får inte lägga straff.

6.1 Målvaktsutkast
– Målvakt får kasta bollen direkt in i motståndarmål utan att den vidrör golv, spelare eller dess utrustning.
– Målvakt ska kasta ut boll/sätta igång spel inom 3 sek, från det att han har boll under kontroll.

6.2 Utrustning
Målvakten får endast använda utrustning avsedda för innebandy. Målvakten får inte använda sig av skydd, kläder eller annat som gör att målvakten blir onormalt större. Felaktig utrustning medför utvisning. Målvakten måste spela i en hjälm/mask med galler.

6.3 Silliconspray
Då golvet blir extremt halt av siliconspray innebär det stor skaderisk för andra spelare. Därför är silicon absolut förbjudet att användas under turneringen. Målvakter som ertappas med silliconspray bestraffas med avstängning från turneringen.

7. UTESPELARE
Spelare får endast representera ett lag i en klass men det är tillåtet att delta i flera klasser. Detta gäller för samtliga klasser utom Knatteligan.

7.1 Utrustning
Utespelare ska ha enhetliga tröjor, dvs. samma färg och synliga nr. Utespelare ska ha idrottsskor avsedda för inomhusbruk. Från knatteligan till och med spelare födda 2008 är det obligatorisk med innebandyglasögon. Spelare får inte använda personlig utrustning som kan innebära skaderisk. Med personlig utrustning menas skydd och medicinsk utrustning samt klockor, smycken, keps och liknande. Domaren avgör vad som innebär skaderisk. Alla skydd ska om möjligt bäras innanför klädseln. Klubban ska vara av normal innebandystandard. Skaftet ska vara rundat utan kanter och upptill förslutet med en knopp. All åverkan på skaftet är förbjudet. All åverkan på bladet (utom hookning) är förbjudet. Bladet får inte vara vasst och dess hook får inte överstiga 30 mm. Hooken mäts från underkanten på bladets högsta punkt, detta när klubban ligger på ett plant underlag. Felaktig hook bestraffas med matchstraff. Vid korrekt hook får det klagande laget 1 min utvisning.

8. FASTA SITUATIONER
Inslag döms:
 – när bollen lämnar/passerar planen/sargen till icke felande lag.
 – när bollen träffar taket eller föremål ovanför planen (inslag ska ske vid sargen nära händelsen)
 – när ett straffslag inte resulterar i mål (inslag i hörnet för försvarande lag)
 Regler för inslag
 – Ett inslag får gå direkt i mål. Inslaget ska utföras max 1 meter från sargen.
 – Avstånd vid inslag är 2 m.
 – Inslag måste slås i gång med klubban.

Frislag döms:
 – När felande lag begår en frislagsbelagd förseelse enligt gängse regler.

Regler för frislag:
 – Frislag får gå direkt i mål.
 – Avstånd vid frislag är 2 m.
 – Frislag måste slås i gång med klubban

Tekning döms när:
 – En oförutsedd händelse inträffar under spelets gång.
 – För att sätta i gång spelet vid matchstart

Mål:
 Det är inte tekning efter mål, i stället sätts spelet i gång direkt från målvakt. Målvakten tar ut bollen och startar i gång spelet, utespelare får bara ta ut bollen från målet och starta spelet vid spel utan målvakt.

9. WALK OVER OCH PROTEST
Om ett lag lämnar walk over till två matcher under gruppspelet är laget automatiskt diskvalificerat för vidare spel. Lämnar lag walk over i sista omgången innan slutspel förbrukar laget även då sin rätt att spela i slutspelet. 

Lag eller spelare som anser att domarens beslut strider i väsentlig mån mot tävlingsbestämmelserna och gällande regelverk. Skriftlig protest lämnas till tävlingskansliet senast 30 minuter efter match. Överklagan kostar 1000 SEK och betalas i direkt anslutning till registrering av protesten. 
Protest mot enskilda bedömningar gjorda av domaren godtas inte. Pengarna betalas inte tillbaka vid bifall av överklagan.

10. STRAFFAR
Om resultatet i en match är lika vid full tid avgörs den på straffar. Inga matcher slutar m.a.o. oavgjort i Uppsala Summer Games. Efter avslutad match med lika resultat i matchen avgörs den direkt genom s.k. sudden-straffar Vinnare i straffrundan tilldelas extra poängen. Alltså får vinnande lag 2 poäng och förlorande lag 1 poäng i matchen. Straffavgörandet går till på så vis att en spelare från vardera lagen lägger en straffomgång. Vid lika resultat efter första straffomgången startar ny straffomgång tills det att ett avgörande finns.
En spelare får inte lägga sin andra straff förrän det att alla utespelare i laget har lagt sin första. Där efter får ordningen ändras och sedan upprepas samma metod tills ett avgörande faller. När straffskytten tagit avslut och bollen träffat målvakten eller målbur får han/hon inte röra bollen igen.

Målvakten får inte lägga straff och utespelare får inte byta till målvakt. Under straffslagen skall spelare som ännu inte slagit sin straff befinna sig i båset. Spelare som slagit sin straff skall befinna sig på motsatt sida från båset vid mittplan detta gäller även målvakten. När straffslaget startar ska målvakten vara placerad på mållinjen.

11. LICENSREGLER
Finns inget krav på spelarlicens. Det är därmed fritt att kombinera lag efter önskemål.

12. PRISER
Prisutdelning sker direkt efter finalen samt fotografering av laget.

POKALER
I samtliga klasser tilldelas vinnande lag pokal efter avslutad final.

PRISPENGAR
Prispengar finns i klasserna Dam och Herr enligt följande: 1:a pris 3000 SEK i båda klasserna


VIKTIGT!!!
Vi har NOLLTOLERANS på spelare som konsumerar alkohol och andra droger under pågående turnering. Dvs under den tid det laget man tillhör spelar matcher på dagarna. Spelare som inte spelat klart för dagen och upptäcks onykter alt med alkohol på arenaområdet utesluts personligen ur turneringen och laget drabbas av poängavdrag. Rökning får EJ ske inne på arenaområdet.

 

TÄVLINGSBETSÄMMELSER - KNATTELIGAN

Knatteligan är spelformen för de allra yngsta, pojkar/flickor födda 2015/16 där blandade åldrar får förekomma i varje lag. Turneringen spelas under en dag, på liten plan (20 x 10 meter) med fyra utespelare, små mål används och ingen målvakt. Mixade lag med pojkar och flickor är tillåtet samt att Sirius Summer Games INTE räknar resultat/tabell i Knatteligan.

– Klassen spelas med fyra utespelare, små mål och ingen målvakt.
 – Laget är garanterad minst fem matcher.
 – Målområden med måtten 1 x 2 m.
 – Speltiden är 12 min (löpande tid).
 – Finns ingen begränsning för hur stor spelartruppen får vara samt att det är tillåtet att använda obegränsat antal spelare till match.
 – Spelarbyten görs genom avblåsning med en minuts intervaller. Sker en fast situation, så sker byten i samband med denna.
 – Efter avblåsning skall spelet återupptas med en fast situation (tekning, inslag, frislag eller straffslag). Tekning, inslag och frislag får inte gå direkt i mål. – Straffslag slås från planens mittpunkt mot tomt mål.
 – Utvisning utdöms endast vid våldsamt spel. Utvisningen är personlig och spelet fortsätter fyra mot fyra. Utvisad spelare deltar inte i spelet under den påföljande minuten.
 – I Knatteligan spelas matcherna utan resultat och tabell.
 – Om samma ledare deltar med mer än ett lag i Knatteligan, är det tillåtet att förflytta spelare mellan lagen.