Pool 1or semi

1 Karlsborg BTK B - Uddevalla BTK B 1 - 0
Karlsborg BTK B - Uddevalla BTK B 4 - 1 Detaljer
Powered by FX