Kontakt
För frågor gällande arrangemanget samt kost och logi:  [email protected]

För tävlingsrelaterade frågor: [email protected].

Ett annat alternativ är att använda chattfunktionen här på cupsaiten.