Spelare och ledare
Spelare får vara född 2009 eller senare.

I truppen får det vara fritt antal spelare. Högst 14 spelare får delta i en match. Om laget innehåller 13 eller 14 spelare vid match måste laget i så fall ha två liberos 13 eller 14 spelare i aktuell match.

Är ni många i träningsgruppen?, anmäl då gärna fler lag då det blir mer spel per individ.

Det är fritt fram för flickor att delta i pojklagen.

Åldersdispens
Vid U-16 Mästerskapet är det inte tillåtet med överåriga (och dispens kommer inte ges) på den svåraste nivån och detta gäller även vid sammanslagningar av klasser. På de lägre nivåerna kan max en (1) dispens ges per lag. Dispenser kommer med en kostnad av 500 kr per dispens och ska anges under beställningar av tjänsterna.  Observera att överåriga spelare inte går att lägga in i laget. Lägg in spelaren med namn och persondata i lagchatten. 

Registrera spelarna
Spelare som ska delta ska av föreningen läggas in i laget här på cupsidan och självklart har enbart licensierad spelare rätten att delta.

För spelare som via samarbetsavtal ska delta i "den andra" föreningen ska enpartsövergång göras före och efter turneringen.

I ett första skede är det inte viktigt att spelarna är inlagd i rätt lag, då det är viktigast att beställningarna av kost och logi (inkl specialkost) samt t-shirts är klart vid deadline för anmälan. Spelarna ska vara registrerade i det lag de ska spela i senast fredagen kl 16.00, dvs det ska vara klart i god tid innan tävlingen startar.

Spelare kan endast delta i ett lag i turneringen.

Ledare / Coacher
Det är ett krav att samtliga lag åtföljas av en vuxen ledare! Förutom att vara ansvarig för att lagen ska fungera på ett bra sätt ligger en mycket viktig uppgift i att bistå vid lagets funktionärsuppdrag.

Ledare/coacher läggs in i laget här på cupsidan. För att kunna adderas som ledare behövs en särskild licens, volleybollcoachlicens. Coachlicensen är kostnadsfri. Behöver övergång göras är även den kostnadsfri, välj "enpartsövergång". 

En uppmaning till klubbarna är att försöka få med sig så många föräldrar som möjligt. Föräldrarna som bor tillsammans med lagen ska ackrediteras som ledare.