Seedning
Seedning är alltid ett svårt kapitel. I denna tävling, som är det första volleybollmästerskapet* för de yngsta volleybollspelarna, möts klubbar från hela landet vilket inte hänt tidigare. Seedningen är geografisk. Dvs att lagen i möjligaste mån ska undvika att möta lag från sitt närområde. 
* Innan dess levelspel