A

12 matches
Choose layout:
 • Sun
  18.Jun
  14:30
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Blå
  Logo
  Ørnar, IL
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  12:00
  Logo
  Kråkenes IL
  Logo
  Fana Miranda 1
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  11:00
  Logo
  Ørnar, IL
  Logo
  Frøya Rosa
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  17:00
  Logo
  Frøya Rosa
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 2
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:30
  Logo
  Kråkenes IL
  Logo
  Ørnar, IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 2
  Logo
  Fana Miranda 1
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  13:30
  Logo
  Kråkenes IL
  Logo
  Frøya Rosa
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  12:00
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 2
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Blå
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:00
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 2
  Logo
  Kråkenes IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  09:30
  Logo
  Fana Miranda 1
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Blå
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  18:30
  Logo
  Frøya Rosa
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Blå
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  18:30
  Logo
  Fana Miranda 1
  Logo
  Ørnar, IL
  Finished

B

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  14:00
  Logo
  Baune J2015 Landås
  Logo
  Fana Miranda 2
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  10:00
  Logo
  Fana Miranda 2
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Lilla
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Bulken IL
  Logo
  Voss Gepard
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  18:00
  Logo
  Fana Miranda 2
  Logo
  Bulken IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:30
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Lilla
  Logo
  Baune J2015 Landås
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Voss Gepard
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Lilla
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:00
  Logo
  Bulken IL
  Logo
  Baune J2015 Landås
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  11:00
  Logo
  Voss Gepard
  Logo
  Fana Miranda 2
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  18:30
  Logo
  Baune J2015 Landås
  Logo
  Voss Gepard
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  18:00
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Lilla
  Logo
  Bulken IL
  Finished

C

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  11:30
  Logo
  Voss Tiger
  Logo
  Fana Miranda 3
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  10:30
  Logo
  Kvernbit Puma
  Logo
  Eldar, IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  17:30
  Logo
  Fana Miranda 3
  Logo
  Baune J2015 Lægdene
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:30
  Logo
  Eldar, IL
  Logo
  Voss Tiger
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Fana Miranda 3
  Logo
  Kvernbit Puma
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  13:00
  Logo
  Voss Tiger
  Logo
  Baune J2015 Lægdene
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:00
  Logo
  Baune J2015 Lægdene
  Logo
  Kvernbit Puma
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  09:30
  Logo
  Eldar, IL
  Logo
  Fana Miranda 3
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:30
  Logo
  Baune J2015 Lægdene
  Logo
  Eldar, IL
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:30
  Logo
  Kvernbit Puma
  Logo
  Voss Tiger
  Finished

D

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  11:30
  Logo
  Sædalen Supergirlza 1
  Logo
  Voss Løve
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  11:30
  Logo
  Kvernbit Tiger
  Logo
  Hundvåkøy IL Lilla
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  19:00
  Logo
  Voss Løve
  Logo
  Hundvåkøy IL Lilla
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  17:30
  Logo
  Nordsiden-Askøy IL
  Logo
  Kvernbit Tiger
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:30
  Logo
  Hundvåkøy IL Lilla
  Logo
  Sædalen Supergirlza 1
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Voss Løve
  Logo
  Nordsiden-Askøy IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  12:30
  Logo
  Kvernbit Tiger
  Logo
  Voss Løve
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  12:30
  Logo
  Nordsiden-Askøy IL
  Logo
  Sædalen Supergirlza 1
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:00
  Logo
  Hundvåkøy IL Lilla
  Logo
  Nordsiden-Askøy IL
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  18:30
  Logo
  Sædalen Supergirlza 1
  Logo
  Kvernbit Tiger
  Finished

E

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  13:30
  Logo
  Sandviken, IL Rød
  Logo
  Hundvåkøy IL Rosa
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  09:00
  Logo
  Askøy Fotball Tiger
  Logo
  Hundvåkøy IL Rosa
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  08:30
  Logo
  Sædalen Supergirlza 2
  Logo
  Fyllingsdalen Løve
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  17:00
  Logo
  Hundvåkøy IL Rosa
  Logo
  Fyllingsdalen Løve
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  15:30
  Logo
  Askøy Fotball Tiger
  Logo
  Sandviken, IL Rød
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  13:30
  Logo
  Hundvåkøy IL Rosa
  Logo
  Sædalen Supergirlza 2
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:30
  Logo
  Fyllingsdalen Løve
  Logo
  Askøy Fotball Tiger
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  09:00
  Logo
  Sandviken, IL Rød
  Logo
  Sædalen Supergirlza 2
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:00
  Logo
  Fyllingsdalen Løve
  Logo
  Sandviken, IL Rød
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:00
  Logo
  Sædalen Supergirlza 2
  Logo
  Askøy Fotball Tiger
  Finished

F

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  14:30
  Logo
  Sædalen Supergirlza 3
  Logo
  Fyllingsdalen Tiger
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  10:30
  Logo
  Askøy Fotball Leopard
  Logo
  Sandviken, IL - Hvit
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  10:00
  Logo
  Viljar, IL
  Logo
  Fyllingsdalen Tiger
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  19:00
  Logo
  Fyllingsdalen Tiger
  Logo
  Askøy Fotball Leopard
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  18:00
  Logo
  Sandviken, IL - Hvit
  Logo
  Viljar, IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  15:30
  Logo
  Viljar, IL
  Logo
  Sædalen Supergirlza 3
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Fyllingsdalen Tiger
  Logo
  Sandviken, IL - Hvit
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  09:30
  Logo
  Sædalen Supergirlza 3
  Logo
  Askøy Fotball Leopard
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  18:00
  Logo
  Sandviken, IL - Hvit
  Logo
  Sædalen Supergirlza 3
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:00
  Logo
  Askøy Fotball Leopard
  Logo
  Viljar, IL
  Finished

G

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Lyngbø Krokodiller
  Logo
  Loddefjord IL Rød
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Telavåg IL
  Logo
  Fyllingsdalen, FK Leopard
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  17:30
  Logo
  Askøy Fotball Panter
  Logo
  Fyllingsdalen, FK Leopard
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:30
  Logo
  Telavåg IL
  Logo
  Lyngbø Krokodiller
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Fyllingsdalen, FK Leopard
  Logo
  Loddefjord IL Rød
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  12:00
  Logo
  Askøy Fotball Panter
  Logo
  Telavåg IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:00
  Logo
  Fyllingsdalen, FK Leopard
  Logo
  Lyngbø Krokodiller
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  09:30
  Logo
  Loddefjord IL Rød
  Logo
  Askøy Fotball Panter
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:30
  Logo
  Lyngbø Krokodiller
  Logo
  Askøy Fotball Panter
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:00
  Logo
  Loddefjord IL Rød
  Logo
  Telavåg IL
  Finished

H

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  12:00
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Rosa
  Logo
  Søreide Lilla
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Powergirls
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Rosa
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Arna-Bjørnar Jenter 2015 Ådnamarka
  Logo
  Telavåg IL - 1
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:30
  Logo
  Arna-Bjørnar Jenter 2015 Ådnamarka
  Logo
  Søreide Lilla
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  15:30
  Logo
  Telavåg IL - 1
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Powergirls
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  13:00
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Rosa
  Logo
  Arna-Bjørnar Jenter 2015 Ådnamarka
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:30
  Logo
  Søreide Lilla
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Powergirls
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  09:30
  Logo
  Telavåg IL - 1
  Logo
  Øygarden J2015 Sør Rosa
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:00
  Logo
  Søreide Lilla
  Logo
  Telavåg IL - 1
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:00
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Powergirls
  Logo
  Arna-Bjørnar Jenter 2015 Ådnamarka
  Finished

I

10 matches
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Søreide Rosa
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Hvit
  Finished
 • Sun
  18.Jun
  08:00
  Logo
  Bjørgum IL
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Supergirls
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  18:00
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Hvit
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 1
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  16:00
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 1
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Supergirls
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  14:30
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Hvit
  Logo
  Bjørgum IL
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  13:00
  Logo
  Søreide Rosa
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 1
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  11:00
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Supergirls
  Logo
  Søreide Rosa
  Finished
 • Sat
  17.Jun
  10:00
  Logo
  Arna-Bjørnar Garnes 1
  Logo
  Bjørgum IL
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:30
  Logo
  Bjørgum IL
  Logo
  Søreide Rosa
  Finished
 • Fri
  16.Jun
  17:30
  Logo
  Kjøkkelvik_Olsvik Supergirls
  Logo
  Øygarden J2015 Nord Hvit
  Finished